Τηλ: 22 316812 / Φαξ: 22 316937 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΜΜε βάση το Άρθρο 2 του καταστατικού οι σκοποί του Σωματείου είναι:

Α. Επιστημονικοί Σκοποί
Επιστημονικοί σκοποί είναι η προαγωγή και η ανύψωση του επιστημονικού επιπέδου των μελών του Σωματείου, σε σχέση με την ειδικότητα της ογκολογίας και/ή σε σχέση με την ιατρική και γενικότερα η ανάπτυξη της ειδικότητας της ογκολογίας και/ή της ιατρικής επιστήμης, οι οποίοι επιτυγχάνονται κυρίως (αλλά όχι περιοριστικά):

α. Με επιστημονικές διαλέξεις ή συνέδρια που γίνονται μετά από πρόσκληση, από επιστήμονες ή από μέλη του Σωματείου.

β. Με οργανωμένες κατά περιόδους συνεντεύξεις, επιστημονικές ανακοινώσεις, επιδείξεις κλινικών περιπτώσεων, έρευνα, με ανταλλαγή επί αυτών επιστημονικών απόψεων, προβολή ταινιών κ.λπ. .

γ. Με την ίδρυση βιβλιοθήκης και εγγραφής του Σωματείου, ως συνδρομητή σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία να τίθενται στην διάθεση των μελών του Σωματείου.

δ. Με την οργάνωση επιστημονικών εκδρομών, με συμμετοχή των Μελών του Σωματείου σε επιστημονικά και χειρουργικά συνέδρια και με την επίσημη αντιπροσώπευση του Σωματείου σε Διεθνή Συνέδρια.

ε. Χορήγηση υποτροφιών στα δόκιμα ή/και στα τακτικά μέλη για σκοπούς έρευνας και εκπαίδευσης.

Β. Δεοντολογικοί Σκοποί

α. Προαγωγή και εξασφάλιση της ορθής επιστημονικής και επαγγελματικής αγωγής των μελών του Σωματείου ως άτομα και ως σύνολο.

β. Προστασία της τιμής και αξιοπρέπειας του ιατρικού επαγγέλματος και γενικά των ιατρών.

γ. Εξασφάλιση καλής επιστημονικής και επαγγελματικής συνεργασίας, προαγωγή καλών σχέσεων μεταξύ γενικά όλων των ιατρών και πιο ειδικά μεταξύ των μελών του Σωματείου.

δ. Προώθηση και εξασφάλιση της πλέον καλής επιστημονικής και ανθρωπιστικής εξυπηρέτησης των ασθενών και των καλών σχέσεων μεταξύ ιατρών και ασθενών, όπως αρμόζει προς τον όρκο του ιατρού και τους νόμους της πολιτείας.

ΠΑΡΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΕΚ 2023 - ......... (Εκλογή 31/07/2023)

Δρ. Αναστασία Κωνσταντινίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. Κωνσταντίνος Φερεντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. Γιώργος Ιωαννίδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρ. Δημήτριος Βόμβας

ΤΑΜΙΑΣ

Δρ. Ιωσήφ Στρούθος

ΜΕΛΟΣ

Διοικητικά Συμβούλια ΟΕΚ

2002 - 2004
Αθανάσιος Μπακατζούνης - Πρόεδρος
Γιώργος Μαρκούλλης - Αντιπρόεδρος
Νίκος Κατωδρύτης – Γραμματέας
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου - Ταμίας
Μαρία Δανιήλ- Μέλος

2004 - 2007 (εκλογή 22/6/2004)
Αθανάσιος Μπακατζούνης - Πρόεδρος
Νίκος Κατωδρύτης – Αντιπρόεδρος
Μαρία Δανιήλ – Γραμματέας
Κώνσταντίνος Κωνσταντίνου – Ταμίας
Ρένα Ιωάννου - Μέλος

2007 - 2009 (εκλογή 26/3/2007)
Αθανάσιος Μπακατζούνης – Πρόεδρος
Γιώργος Μαρκουλλής - Αντιπρόεδρος
Νίκος Κατωδρύτης - Γραμματέας
Μάριος Δεκατρής – Ταμίας
Σίμων Μαλάς - Μέλος

2009 - 2011 (εκλογή 16/3/2009)
Ρένα Ιωάννου – Πρόεδρος
Παύλος Δράκος – Αντιπρόεδρος
Νίκος Κατωδρύτης – Γραμματέας
Πανίκος Παπαδόπουλος – Ταμίας
Αθανάσιος Μπακατζούνης - Μέλος

2011 - 2013 (εκλογή 28/02/2011)
Μάριος Δεκατρής – Πρόεδρος
Σίμων Μαλάς – Αντιπρόεδρος
Ελένη Κακουρή – Γραμματέας
Βασίλης Βασιλείου – Ταμίας
Ρένα Ιωάννου- Μέλος2013 - 2017 (εκλογή 23/5/2013)
Γιόλα Μάρκου – Πρόεδρος
Σίμων Μαλάς – Αντιπρόεδρος
Ελένη Κακουρή – Γραμματέας
Βασίλης Βασιλείου – Ταμίας
Χάρης Χαραλάμπους – Μέλος

31/8/2017 - 14/2/2019
Τριμελής Διοικούσα Επιτροπή
Νίκος Κατωδρύτης
Σίμων Μαλάς
Χάρης Χαραλάμπους

21/1/2019 Εγγραφή της ΟΕΚ ως Σωματείου

14/2/2019-16/2/2022
Νίκος Κατωδρύτης – Πρόεδρος
Παύλος Δράκος – Αντιπρόεδρος
Αναστασία Κωνσταντινίδου – Γραμματέας
Βασίλης Βασιλείου – Ταμίας
Μαρία Πιττάκα – Μέλος

16/2/2022-31/7/2023
Νίκος Κατωδρύτης – Πρόεδρος
Αναστασία Κωνσταντινίδου – Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Φερεντίνος – Γραμματέας
Δημήτριος Βόμβας – Ταμίας
Γιώργος Ιωαννίδης – Μέλος

Επικοινωνήστε μαζί μας / Contact us

Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας που ταιριάζει σε σας.
Επικοινωνία - Γραμματειακή υποστήριξη ΟΕΚ - Ανθή Χαραλάμπους

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

διευθυνση

Λεωφόρος Ακροπόλεως 32
2006 Στρόβολος, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

τηλεφωνο - φαξ

Τηλέφωνο: 22 847411
Fax: 22 841483

Positive SSL

MK