ΠΑΡΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΕΚ 2019 - ......... (Εκλογή 14/02/2019)

Δρ. Νίκος Κατωδρύτης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. Παύλος Δράκος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. Αναστασία Κωνσταντινίδου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρ. Βασίλης Βασιλείου

ΤΑΜΙΑΣ

Δρ. Μαρία Πιττάκα

ΜΕΛΟΣ