ΜΜε βάση το Άρθρο 2 του καταστατικού οι σκοποί του Σωματείου είναι:

Α. Επιστημονικοί Σκοποί
Επιστημονικοί σκοποί είναι η προαγωγή και η ανύψωση του επιστημονικού επιπέδου των μελών του Σωματείου, σε σχέση με την ειδικότητα της ογκολογίας και/ή σε σχέση με την ιατρική και γενικότερα η ανάπτυξη της ειδικότητας της ογκολογίας και/ή της ιατρικής επιστήμης, οι οποίοι επιτυγχάνονται κυρίως (αλλά όχι περιοριστικά):

α. Με επιστημονικές διαλέξεις ή συνέδρια που γίνονται μετά από πρόσκληση, από επιστήμονες ή από μέλη του Σωματείου.

β. Με οργανωμένες κατά περιόδους συνεντεύξεις, επιστημονικές ανακοινώσεις, επιδείξεις κλινικών περιπτώσεων, έρευνα, με ανταλλαγή επί αυτών επιστημονικών απόψεων, προβολή ταινιών κ.λπ. .

γ. Με την ίδρυση βιβλιοθήκης και εγγραφής του Σωματείου, ως συνδρομητή σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία να τίθενται στην διάθεση των μελών του Σωματείου.

δ. Με την οργάνωση επιστημονικών εκδρομών, με συμμετοχή των Μελών του Σωματείου σε επιστημονικά και χειρουργικά συνέδρια και με την επίσημη αντιπροσώπευση του Σωματείου σε Διεθνή Συνέδρια.

ε. Χορήγηση υποτροφιών στα δόκιμα ή/και στα τακτικά μέλη για σκοπούς έρευνας και εκπαίδευσης.

Β. Δεοντολογικοί Σκοποί

α. Προαγωγή και εξασφάλιση της ορθής επιστημονικής και επαγγελματικής αγωγής των μελών του Σωματείου ως άτομα και ως σύνολο.

β. Προστασία της τιμής και αξιοπρέπειας του ιατρικού επαγγέλματος και γενικά των ιατρών.

γ. Εξασφάλιση καλής επιστημονικής και επαγγελματικής συνεργασίας, προαγωγή καλών σχέσεων μεταξύ γενικά όλων των ιατρών και πιο ειδικά μεταξύ των μελών του Σωματείου.

δ. Προώθηση και εξασφάλιση της πλέον καλής επιστημονικής και ανθρωπιστικής εξυπηρέτησης των ασθενών και των καλών σχέσεων μεταξύ ιατρών και ασθενών, όπως αρμόζει προς τον όρκο του ιατρού και τους νόμους της πολιτείας.