Ποιοι είμαστε

Η Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου (ΟΕΚ) συστάθηκε το 2002 από μια ομάδα 11 Ιατρών με τις ειδικότητες της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και της Παθολογικής Ογκολογίας. Παρότι πρόκειται για επιστημονικη εταιρεία, εν τούτοις ενεγράφη το 2004 ως «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως και χωρίς μετοχικό κεφάλαιο» και με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113. Ως τέτοια λειτούργησε μέχρι την 31η Αυγούστου 2017, μέρα κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μετατροπή της σε Σωματείο. Η ΟΕΚ ενεγράφη ως Σωματείο με 20 ιδρυτικά μέλη στις 21 Ιανουαρίου 2019 κατέχουσα Αριθμό Μητρώου ΛΕΥ/Σ/73. Σήμερα η ΟΕΚ αριθμεί 49 μέλη.

Η Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου (ΟΕΚ) ειναι μη κερδοσκοπικό, επιστημονικό σωματείο που εκπροσωπεί ιατρούς Ογκολόγους. Τα μέλη του είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ιατρών Κύπρου και στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).