Διοικητικά Συμβούλια ΟΕΚ

2002 - 2004
Αθανάσιος Μπακατζούνης - Πρόεδρος
Γιώργος Μαρκούλλης - Αντιπρόεδρος
Νίκος Κατωδρύτης – Γραμματέας
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου - Ταμίας
Μαρία Δανιήλ- Μέλος

2004 - 2007 (εκλογή 22/6/2004)
Αθανάσιος Μπακατζούνης - Πρόεδρος
Νίκος Κατωδρύτης – Αντιπρόεδρος
Μαρία Δανιήλ – Γραμματέας
Κώνσταντίνος Κωνσταντίνου – Ταμίας
Ρένα Ιωάννου - Μέλος

2007 - 2009 (εκλογή 26/3/2007)
Αθανάσιος Μπακατζούνης – Πρόεδρος
Γιώργος Μαρκουλλής - Αντιπρόεδρος
Νίκος Κατωδρύτης - Γραμματέας
Μάριος Δεκατρής – Ταμίας
Σίμων Μαλάς - Μέλος

2009 - 2011 (εκλογή 16/3/2009)
Ρένα Ιωάννου – Πρόεδρος
Παύλος Δράκος – Αντιπρόεδρος
Νίκος Κατωδρύτης – Γραμματέας
Πανίκος Παπαδόπουλος – Ταμίας
Αθανάσιος Μπακατζούνης - Μέλος

2011 - 2013 (εκλογή 28/02/2011)
Μάριος Δεκατρής – Πρόεδρος
Σίμων Μαλάς – Αντιπρόεδρος
Ελένη Κακουρή – Γραμματέας
Βασίλης Βασιλείου – Ταμίας
Ρένα Ιωάννου- Μέλος2013 - 2017 (εκλογή 23/5/2013)
Γιόλα Μάρκου – Πρόεδρος
Σίμων Μαλάς – Αντιπρόεδρος
Ελένη Κακουρή – Γραμματέας
Βασίλης Βασιλείου – Ταμίας
Χάρης Χαραλάμπους – Μέλος

31/8/2017 - 14/2/2019
Τριμελής Διοικούσα Επιτροπή
Νίκος Κατωδρύτης
Σίμων Μαλάς
Χάρης Χαραλάμπους

21/1/2019 Εγγραφή της ΟΕΚ ως Σωματείου

14/2/2019-16/2/2022
Νίκος Κατωδρύτης – Πρόεδρος
Παύλος Δράκος – Αντιπρόεδρος
Αναστασία Κωνσταντινίδου – Γραμματέας
Βασίλης Βασιλείου – Ταμίας
Μαρία Πιττάκα – Μέλος

16/2/2022-31/7/2023
Νίκος Κατωδρύτης – Πρόεδρος
Αναστασία Κωνσταντινίδου – Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Φερεντίνος – Γραμματέας
Δημήτριος Βόμβας – Ταμίας
Γιώργος Ιωαννίδης – Μέλος