ΠΑΡΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΕΚ 2022 - ......... (Εκλογή 16/02/2022)

Δρ. Νίκος Κατωδρύτης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. Αναστασία Κωνσταντινίδου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. Κωνσταντίνος Φερεντίνος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρ. Δημήτριος Βόμβας

ΤΑΜΙΑΣ

Δρ. Γιώργος Ιωαννίδης

ΜΕΛΟΣ