Μετά την αποχώρηση του Δρ Νίκου Κατωδρύτη από την Προεδρία της Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΟΕΚ), νέα Πρόεδρος εκλέχθηκε η μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρος Δρ Αναστασία Κωνσταντινίδου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 31/7/2023. Η κενωθείσα θέση στο ΔΣ πληρώθηκε από τον Δρ Ιωσήφ Στρούθο.
 
Ως εκ τούτου η νέα σύνθεση του ΔΣ της ΟΕΚ έχει ως ακολούθως:
Δρ Αναστασία Κωνσταντινίδου Πρόεδρος, Δρ Κωνσταντίνος Φερεντίνος Αντιπρόεδρος, Δρ Γιώργος Ιωαννίδης Γραμματέας, Δρ Δημήτριος Βόμβας Ταμίας και Δρ Ιωσήφ Στρούθος Μέλος.