ΟΕΚ.png

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με τα ακολουθούμενα πρωτόκολλα μαστογραφικού και υπερηχογραφικού ελέγχου στον υγιή γυναικείο πληθυσμό η Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου (ΟΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό για τα πιο κάτω:

  • Η ορθότητα των ακολουθούμενων πρωτοκόλλων δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση αφού αυτά συνάδουν με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, τις οποίες υιοθετούν τόσο η ΟΕΚ όσο και η Εθνική Επιτροπή Καρκίνου.
  • Ο πληθυσμιακός έλεγχος αφορά γυναίκες ηλικίας 45-74 ετών.
  • Για τις γυναίκες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου όπως αυτές με γονιδιακή επιβάρυνση, με πολύ ψηλού κινδύνου οικογενειακό ιστορικό καθώς και με ιστορικό ακτινοθεραπείας στον θώρακα λόγω κακοήθειας ακολουθούνται ειδικές οδηγίες για έγκαιρη ανίχνευση.
  • Η διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου από την ηλικία των 20 ετών δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά.
  • Επισημαίνεται η μεγάλη σημασία της αυτοεξέτασης των μαστών και της αναζήτησης ιατρικής συμβουλής σε περίπτωση εντοπισμού οζιδίου, χωρίς αυτό να σημαίνει οπωσδήποτε ότι πρόκειται για κακοήθεια.

Τέλος η ΟΕΚ τονίζει ότι η ενημέρωση του κοινού για ευαίσθητα θέματα όπως ο καρκίνος θα πρέπει να γίνεται με προσοχή εκφράζοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις.

 

Από το ΔΣ της ΟΕΚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      03/11/2022

 

Ανακοίνωση_για_μαστογραφικό_έλεγχο_03_11_2022.pdf