Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ Χειρουργικής Εταιρείας Κύπρου και Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου

Κατά τη συνεδρία της Εθνικής Επιτροπής Καρκίνου στις 22/62022 υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Χειρουργικής Εταιρείας Κύπρου (ΧΕΚ) και της Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΟΕΚ) σε μια από κοινού προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων ογκολογικών υπηρεσιών.


Οι δύο Επιστημονικές Εταιρείες αναγνωρίζοντας την αξία της πολυθεματικής αντιμετώπισης των ογκολογικών περιστατικών:

• συστήνουν την πολυθεματική συζήτηση των περιστατικών σε πολυθεματικά / διεπιστημονικά Συμβούλια αφού η από κοινού καταγραφή θεραπευτικών συστάσεων στην βάση διεθνών κατευθυντήριων γραμμών, ενισχύει τη θέση του θεράποντος ιατρού και βελτιώνει τα θεραπευτικά αποτελέσματα και την επιβίωση, ενώ αυξάνει ταυτόχρονα το βαθμό εμπιστοσύνης των ασθενών στους προτεινόμενους θεραπευτικούς χειρισμούς,

• επισημαίνουν ότι η συζήτηση των περιστατικών δίνει την δυνατότητα στον θεράποντα ιατρό, που ούτως ή άλλως φέρει την ευθύνη της λήψης τελικής απόφασης, να ανταλλάξει επιστημονικές απόψεις. Η παρουσία του θεράποντος ιατρού κατά την παρουσία συζήτησης του περιστατικού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.


Η Εθνική Επιτροπή Καρκίνου χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Χειρουργικής Εταιρείας Κύπρου και της Ογκολογικής Εταιρεία Κύπρου και ευελπιστεί ότι και άλλες επιστημονικές εταιρείες θα προχωρήσουν σε αντίστοιχες προσπάθειές που έχουν ως απώτερο σκοπό το όφελος των ασθενών.


Υπουργείο Υγείας
1 Ιουλίου 2022

Μνημόνιο_ΧΕΚ-ΟΕΚ_072022.pdf