ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΕΚ)

 

Με αφορμή δημοσίευμα επιστημονικού περιεχομένου στον καθημερινό τύπο που αφορούσε θεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο προστάτη και λόγω επανειλημμένων ερωτήσεων από επηρεαζόμενους ασθενείς προς τους θεράποντες Ογκολόγους ως προς τις ενδείξεις χορήγησης της, η Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου θα ήθελε να επισημάνει τα πιο κάτω.

Το δημοσίευμα αφορά σε θεραπεία πυρηνικής ιατρικής (Lutetium-177-PMSA or LuPSMA) σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη. Πρόκειται για θεραπεία που βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο με δημοσιευμένα ενθαρρυντικά αποτελέσματα μελετών φάσης 2. Δεν πρόκειται για καθιερωμένη θεραπεία, δηλαδή δεν καταγράφεται σε διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και ως εκ τούτου δεν αποτελεί ακόμα θεραπεία που χρησιμοποιείται στην καθημερινή πρακτική. Η δημοσίευση αποτελεσμάτων φάσης 3 που θα επιτρέψουν ενδεχομένως την καθιέρωση της αναμένεται σε 3 περίπου χρόνια. Η εν λόγω θεραπεία μπορεί ενδεχομένως να χορηγηθεί σε ασθενείς με μεταστατικό ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη κάτω υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αφού εξαντληθούν όλες οι καθιερωμένες θεραπείες, στα πλαίσια κλινικών μελετών.

Ως εκ τούτου καλούνται οι ασθενείς να ακολουθούν τις συστάσεις των θεραπόντων Ογκολόγων, ως προς τις ενδείξεις χορήγησης θεραπειών είτε αυτές εμπίπτουν στα πλαίσια θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντηρίων γραμμών είτε βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο. Καλούνται επίσης τόσο οι ασθενείς όσο και οι θεράποντες ιατροί να σέβονται τις αποφάσεις των ιατροσυμβουλίων, αφού αυτές οφείλουν να λαμβάνονται και λαμβάνονται στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων κατευθυντηρίων γραμμών και πρωτοκόλλων.

09/07/19

 

 pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΕΚ 9/7/2019202.31 KB