Ανακοίνωση Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΟΕΚ)

 

Με  αφορμή  ρεπορτάζ  στην  εφημερίδα  Φιλελεύθερος  ημερομηνίας  17/3/19  με  τίτλο  «Η κραυγή μιας καρκινοπαθούς που... αρνείται να πεθάνει», στο οποίο τα ιατρικά πρωτόκολλα κατακρίνονται και χαρακτηρίζονται ως «πρωτόκολλα του πόνου», η Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου (ΟΕΚ) έχει να παρατηρήσει τα πιο κάτω.

 

Τα  βασισμένα  σε  διεθνείς  κατευθυντήριες  γραμμές  ιατρικά  πρωτόκολλα  αποτελούν  τον βασικό πυλώνα της επιστημονικά τεκμηριωμένης (evidence based medicine) ιατρικής πρακτικής, η εφαρμογή των οποίων έχει βοηθήσει εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως. Η εφαρμογή  τους  εγγυάται  τις  ενδείξεις  των  προτεινομένων  θεραπειών  και  διασφαλίζει ποιοτική ιατρική φροντίδα.

 

Χωρίς να παραβλέπεται η γνώση, η κρίση και η εμπειρία του κάθε ιατρού η άσκηση ιατρικής και δη της Ογκολογίας στην βάση πρωτοκόλλων διασφαλίζει την χορήγηση διεθνώς αναγνωρισμένων θεραπειών, αυξάνει τον βαθμό επιτυχίας και μειώνει τους κινδύνους για τους ασθενείς.

 

Η χορήγηση έστω και αναγνωρισμένων θεραπειών εκτός των ενδείξεων που θέτουν οι κατευθυντήριες γραμμές μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να οδηγούν σε ανακουφιστικά αποτελέσματα αλλά δεν αντικαθιστούν τις διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές.

 

Είναι για τους πιο πάνω λόγους που η ΟΕΚ θεωρεί απαράδεκτο τον χαρακτηρισμό των ιατρικών πρωτοκόλλων ως «πρωτόκολλα του πόνου» και καλεί τους ασθενείς να ακολουθούν τις θεραπευτικές εισηγήσεις Ογκολογικών Συμβουλίων. Ταυτόχρονα καλεί τους δημοσιογράφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην χρήση εκφράσεων και χαρακτηρισμών που μπορούν να δώσουν λανθασμένα μηνύματα και να προκαλέσουν αναστάτωση στο κοινό.

 

 

19 Μαρτίου 2019